מדיניות הפרטיות - אופרן שירותים בע"מ

Main Content

כללי


1. אנו, אופרן שירותים בע"מ (להלן גם - "אופרן" או "החברה"), מחויבים לשמור על פרטיות המידע של המשתמשים שלנו. מדיניות פרטיות זו חלה על אתרי האינטרנט שלנו ועל דפים אותם נפעיל מעת לעת במסגרת הרשתות החברתיות השונות, כגון: Facebook, LinkedIn ואחרים (להלן, יחד - "האתר"). מדיניות פרטיות זו תחול לגבי כל מידע אישי שייאסף על ידינו לגביך ואשר ייאגר במערכות המחשוב שלנו, בין אם מדובר במידע אישי אותו אתה בחרת למסור לנו במסגרת השירותים אותם אנו מספקים או לצורך השתתפות בפעילויות אותן אנו מנהלים מעת לעת ("השירותים") ובין אם מדובר במידע שנאסף על ידינו באמצעים טכנולוגיים שונים אגב השימוש שלך באתר (להלן - "המידע"). מדיניות פרטיות זו מתארת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש הנעשה על ידינו במידע זה. "מידע אישי" משמעו מידע שאנחנו מקשרים באופן ישיר עם אדם מסוים, אשר עשוי לכלול, לרבות אך ללא הגבלה, שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי תשלום, כתובת IP וכו'.

2. התנאים הקבועים במדיניות הפרטיות הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות עקב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינוי בשירותים הניתנים על ידינו ושינויים במדיניות שלנו. בהתאם, הנך מתבקש לשוב מפעם לפעם כדי לבחון האם הוצגה על ידינו מהדורה עדכנית יותר של מדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך לחזור ולעיין בתנאיה, שכן תנאים עדכניים אלו יחולו ביחס לכל המידע האגור במערכות המחשוב שלנו, לרבות מידע שנמסר על ידך או נאסף אודותיך עובר למועד עדכון מדיניות הפרטיות.

3. מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורך את מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בשפה ברורה ומובנת. יחד עם זאת, אם בכל זאת קיימת חוסר בהירות ביחס לנושא כזה או אחר, או שהינך מעוניין לקבל הבהרות כלשהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין ואנו נשמח לעזור. פניות כאמור ניתן להעביר אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] .

 

המידע - מהו המידע אותו אנו אוספים לגביך4. אופרן רשאית לאסוף, לקבל ולאחסן כל מידע, לרבות מידע אישי, נתונים וכל פרטים אחרים, אשר יישלחו, יעלו, יפורסמו, ישודרו, יועברו, ישותפו או יוחלפו בקשר עם השירותים. המידע האישי יישמר במאגר המידע שלנו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

אינך מחויב למסור לנו מידע אישי ואולם חלק מהמידע האישי הנדרש על ידינו מהווה תנאי לביצוע פעולות מסוימות באתר ו/או לקבלת שירותים הניתנים על ידינו ואם לא תמסור לנו מידע אישי כנדרש על ידינו, יתכן שלא תוכל לקבל חלק מהשירותים הניתנים על ידינו או להשתתף בפעילויות המנוהלות על ידינו.

המידע האישי שייאסף אודותיך עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

(1) מידע שתספק לנו:

      1.1. כאשר תירשם לאתר ולשירותים שלנו, תתבקש לספק מידע אישי כגון: שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי קשר, אשר ישמשו אותנו לצרכי תקשורת עמך, לצרכי שירות לקוחות, תמיכה והדרכה.

      1.2. כאשר תשתמש בשירותים (לרבות בקשת הצעת מחיר), תתבקש לספק מידע אישי נוסף כגון: פרטי הנהג שלך, העדפותיך בנוגע להשכרת רכב, פרטי ההזמנה - לרבות מועדי השכרת רכב ומיקום ההשכרה, גיל, מספר ת.ז./ דרכון, תאריך לידה, וכיוצא באלו פרטים אישיים, פרטי תשלום, וכן כל הוכחה לאימות זהותך שאנו עשויים לבקש וכל פרט נוסף שתבחר לספק לנו במסגרת השירותים או דרכם או בכל תקשורת אחרת שתבצע עמנו. המידע האמור וכן מידע שייאסף על ידינו אודות העסקאות שביצעת באמצעות אופרן, ישמש אותנו לצרכי טיפול ומימוש הזמנתך, שירות לקוחות, העברת עדכונים ויצירת תקשורת מולך, תמיכה ומתן מענה לפניותיך, ניהול גביית התשלומים והוצאת חשבוניות בגין השירותים, ניהול הליכים פרוצדורליים הנובעים מן ההסכם עמך, דיווח חשבונאי ועמידה בהוראות הדין, טיפול בתביעות פוטנציאליות, וכדי לוודא את אמינות העסקה המבוקשת ולמנוע פעילות מפרה או בלתי חוקית.

      1.3. מידע שאתה עשוי לספק לנו כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, לרבות צ'ט או כאשר תזין מידע באתר שלנו או תשלח תשובות לשאלונים וסקרים. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו או נציגים אחרים של החברה לצרכי שירות לקוחות ושיפור איכות השירות, והתגוננות מפני תביעות.
 

(2) מידע שיסופק לנו בידי סוכן הנסיעות שלך: במקרים בהם הזמנת שירותי אופרן מבוצעת בידי סוכן נסיעות עבורך, באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, נקבל מהסוכן את פרטיך האישיים המפורטים לעיל הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה. סוכן הנסיעות אחראי להודיע ללקוח הקצה כי פרטיו יימסרו לידי אופרן לצורך ביצוע הזמנת השירותים.
 

(3) מידע הנאסף אודותיך באופן אוטומטי: בעת השימוש שאתה עושה באתר, גם אם אינך מבצע הזמנת רכב באתר, אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע למאפייני השימוש שלך באתר, לרבות מידע אודות מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתה משתמש, כתובת ה- IP ממנה אתה גולש באתר, מידע דמוגרפי, מיקומך הגיאוגרפי, משך הזמן בו גלשת באתר, אתר אינטרנט מהם הפנית לאתר והתכנים בהם גילית עניין במסגרת האתר. בנוסף, אם הנך משתמש במכשיר נייד (כגון טלפון חכם או טאבלט), אנו עשויים לאסוף מידע אודות המכשיר בו הנך עושה שימוש, כגון מזהה המכשיר, נתוני המיקום שלך, הגדרות הפרטיות של המכשיר. המידע המתואר בפסקה זו אינו כולל מידע אישי ולכן הוא מאופיין כמידע סטטיסטי (להלן - "המידע הסטטיסטי") ואולם הוא עשוי לספק לנו נתונים אודותיך.
 

5. בנוסף למידע סטטיסטי ולמידע אישי, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך במסגרת פעילויות שונות המנוהלות על ידינו ואשר בהן תבחר להשתתף, כגון שיתופים שתבצע או הודעות שתרשום בעמודי הרשתות החברתיות השונות המופעלות על ידינו, מבצעים שנערוך מעת לעת במסגרת הרשתות החברתיות השונות או הודעות שתרשום במסגרת מערכות "צ'אט" המופעלות על ידינו או עבורנו. אינך מחויב להשתתף בפעילויות אלה אבל חשוב שתדע שמידע שיימסר על ידך במסגרתן עשוי להיאסף על ידינו.

 

פרטים אודות הליכי איסוף מידע סטטיסטי ושימוש בעוגיות6. כמקובל ברוב אתרי האינטרנט, אנו משתמשים בטכנולוגית "עוגיות" (Cookies) ובטכנולוגיות דומות במהותן (להלן, יחד - "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף של האתר ובכלל זה לצורך בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. עוגיות משמשות גם לאיסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאיננו כולל מידע אישי.

7. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב האישי או במכשיר שלך. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. קבצי עוגיות אינם תוכנות ריגול או תוכנות פרסום, ואינם יכולים להפיץ וירוסים או להפעיל תוכנות במחשב האישי או במכשיר שלך.

8. בנוסף, אנו נעזרים בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות (כגון Facebook). קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, בשיטה המכונה Retargeting . בנוסף, עוגיות שמקורם ברשתות החברתיות נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו באותן רשתות חבריות, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.
      • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.
      • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.

9. בנוסף לקבצי עוגיות, אנו נעזרים במשואות רשת (web beacons) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.

10. תוכל להימנע משימוש בקבצי עוגיות ו/או להסיר את משואות הרשת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי "עוגיות" אודותיך (באמצעות אופציית "Opt Out").

11. שים לב, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך האישי או במכשיר שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.
השימוש שייעשה על ידינו במידע ואופן אחזקתו

12. המידע הסטטיסטי או מידע אחר שאינו מידע אישי אותו אנו אוספים אודותיך משמש אותנו למגוון רחב של שימושים, וביניהם:
      (1) לצורך שיפור האתר, השירותים המוצעים על ידינו והפעילויות המנוהלות על ידינו ובכלל זה לצורך העשרת התכנים המוצגים באתר, מדידת העניין של המשתמשים שלנו באתר ובמידע המוצג באתר, מדידת יעילותם של פרסומים אודות השירותים והפעילויות שלנו ופיתוח שירותים חדשים או פעילויות נוספות; 
      (2) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר; 
      (3) לצורך ביצוע מחקרי שוק מבוססי מידע סטטיסטי ושיתופם עם צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; 
      (4) לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש הכלליים של האתר, בכפוף להוראות כל דין.

13. מידע אישי אותו תמסור לנו עשוי לשמש אותנו למגוון רחב של שימושים, וביניהם:
      (1) אספקת שירותים: בראש ובראשונה, אנו נשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים את הזמנות הרכב אותן תבצעו באמצעותנו, על מנת לעמוד איתך בקשר ישיר בכל הקשור לשירותים אותם תזמין מאיתנו ועל מנת להציע או לספק לך שירותים נלווים הנוגעים להזמנות הרכב אותן תבצע באמצעותנו (כגון רכישת פטור מדמי השתתפות עצמית או כיסויים דומים). לצורך ביצוע חלק מפעילויות אלה, אנו נידרש להעביר מידע אישי אודותיך (כולל פרטיך ופרטי העסקה אותה תבצע באמצעותנו) לספק הרכב ממנו יוזמנו הרכבים אותם תשכור באמצעותנו ולספקי שירות נוספים. שים לב, בשום אופן אנו לא נעביר את פרטי האשראי שלך. 

      (2) שירות לקוחות: אנו נשתמש במידע האישי שלך גם לצורך מתן שירות לקוחות בקשר עם ההזמנות שתבצע באמצעותנו. 

      (3) בדיקת שביעות רצון: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך לצורך ביצוע סקר שביעות רצון ובדיקת חוויית המשתמש מהאתר ומהשירותים המסופקים על ידינו. תהליכים אלה חיוניים על מנת לאפשר לנו לשפר את השירותים המסופקים על ידינו. 

      (4) פעילויות שיווקיות: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח אליך מפעם לפעם מידע בנוגע לשירותים המסופקים על ידינו או על ידי שותפינו העסקיים, כמו גם מידע בנוגע לשירותים חדשים, מבצעים, תחרויות, הצעות שיווקיות ו/או פרסומים אחרים שלנו, של חברות בת שלנו ושל שותפים עסקיים שלנו, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית ואתרים נוספים, ביחס לשירותים אשר עשויים לעניין אותך, לרבות פרסום מפולח ופרסומות מטעם צדדים שלישיים בהתבסס על מידע המצוי ברשותנו (להלן - "מידע שיווקי"). מידע שיווקי עשוי להישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר ("SMS"), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת ובהתאם להוראות הדין. אנו נשלח אליך מידע שיווקי רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך או אם לפי הוראות הדין, לא נדרשת הסכמה לכך. בכל מקרה, באפשרותך להודיע לנו בכל עת כי אינך מעוניין לקבל מאתנו מידע שיווקי, באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בדואר האלקטרוני, או באמצעות משלוח הודעה לתיבת הדוא"ל [email protected] . בנוסף, ובהתאם להוראות הדין, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להציע לך הצעות מותאמות אישית באתר, ברשתות החברתיות או באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

      (5) יצירת קשר למטרות נוספות: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך על מנת ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר ("SMS"), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת, למספר מטרות נוספות כגון: על מנת להגיב להתייחס להערות ולטפל בבקשות שלך, אותן תפנה אלינו; על מנת להזכיר לך להשלים את פרטי הזמנה אותה התחלת לבצע באתר (שירות זה מאפשר לכם להמשיך בביצוע ההזמנה מבלי למלא את פרטי ההזמנה מההתחלה). 

      (6) זיהוי ומניעת הונאות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לזהות ולמנוע הונאות ופעילויות לא חוקיות ולא רצויות אחרות.

      (7) שיפור השירותים שלנו: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך ביצוע מטרות אנליטיות, על מנת לשפר את השירותים שלנו, להעצים את חוויית המשתמש ולשפר את הפונקציונליות והאיכות של השירותים המוצעים על ידינו.

      (8) הגנת האינטרסים שלנו: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים החוקיים שלנו. 

      (9) שימושים נוספים: מעת לעת יתכן שנעדכן אותך על שימושים נוספים שייעשו או עשויים להיעשות על ידינו במידע האישי שלך, בין באופן כללי ובין באופן פרטני בקשר לשירותים אותם תזמין מאיתנו.

 

מסירת המידע לצדדים שלישיים

 

14. אנו נהיה רשאים לשתף עם צדדים שלישיים כל מידע סטטיסטי שנאגר על ידינו אגב השימוש שלך באתר ואשר אינו כולל פרטים אישיים שלך, לרבות עם שותפים עסקיים שלנו.

15. בכפוף להוראות כל דין אנו עשויים לחלוק מידע אישי שלך עם צדדים שלישיים, במקרים המפורטים להלן: 

      (1) אנו עשויים למסור מידע אישי שלך לעובדים ו/או לספקים ו/או לקבלני משנה מטעמנו שבאמצעותם יסופקו לך השירותים הניתנים על ידינו או כל שירות נלווה להם, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה. 

      (2) מסירת מידע לחברת השכרת הרכב בחו"ל - על מנת לאפשר לכם להשלים את עסקת שכירות הרכב מספק הרכב, אנו נשלח את פרטיכם ואת פרטי ההזמנה שלכם לספק הרכב ממנו יושכר הרכב אותו תזמינו באמצעותנו; שמירת המידע בידי ספק הרכב הינה באחריותו ובהתאם למדיניות הפרטיות של הספק. 

      (3) אנו עשויים למסור מידע אישי שלך לספקי שירות הפועלים מטעמנו ואשר עשויים לספק לנו שירותים חשובים לצורך קיום פעילותנו העסקים, באמצעות עיבוד מידע אישי שיימסר על ידך, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה. ספקים אלה כפופים לחובת שמירת סודיות והתחייבו כלפינו שלא לעשות שימוש במידע אישי אלא לצורך אספקת שירותים לאופרן. 

      (4) אנו עשויים למסור מידע אישי שלך לעובדים ו/או לספקים ו/או לקבלני משנה מטעמנו, המבצעים עבורנו סקרי שביעות רצון וחוויית משתמש, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הדרוש לצורך ביצוע סקרים כאמור. כמו כן, ספקים אלה כפופים לחובת שמירת סודיות והתחייבו כלפינו שלא לעשות שימוש במידע אישי אלא לצורך אספקת שירותים לאופרן; 

      (5) אם הופנית לאתר שלנו באמצעות אתרי צד ג' (להלן: "אתרים מפנים"), אנו עשויים לשתף עם מפעילי האתרים המפנים חלק מהמידע האישי שלך. שים לב, כי במקרה כזה, אופן השימוש במידע האישי שלך יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים המפנים. 

      (6) אנו עשויים למסור מידע אישי שלך לצד שלישי, במקרה שנעביר את הפעילות שלנו לידי אותו צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, העברת פעילות עסקית או שיתוף פעולה אסטרטגי אחר; 

      (7) אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך במסגרת הליכים משפטיים אם יתנהלו בינך לביננו במקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו לך על ידינו; 

      (8) אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך לצורך הליכי גבייה של כספים שתחוב בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו, לרבות באמצעות חברות סליקה ו/או חברות כרטיסי האשראי. במקרים אלו יהיה המידע האישי שיועבר על ידינו כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא תחול עליו מדיניות פרטיות זו; 

      (9) במהלך השימוש שייעשה על ידך באתר, יתכן שתבחר לשתף חלקים מהאתר או השימוש שלך באתר באמצעות רשתות חברתיות שונות. אם תבחר לעשות כן, שים לב כי המידע אותו תשתף יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אותה רשת חברתית ולא תחול עליו מדיניות פרטיות זו; 

      (10) אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך עם צדדים שלישיים, כגון: רשויות החוק או רשויות רגולטוריות אחרות, במקרים בהם פעולות אותן ביצעת באמצעותנו, באתר ו/או ברשתות החברתיות עלולות להוות עילה לדרישה או לתביעה כנגדנו או שהן נחזות כפעולות המנוגדות לדין או פעולות שיש בהן כדי לפגוע בצדדים שלישיים; 

      (11) אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או כל מסמך משפטי מחייב המוצג באתר; 

      (12) אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך במקרים בהם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין ו/או על פי צו שיפוטי.

16. בנוסף ובכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר מידע אישי שלך לחברות בת שלנו או לשותפים עסקיים שלנו, ובלבד שחברות אלה ישתמשו במידע זה אך ורק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע בו ישמר כל מידע פרטי שיימסר אודותיך ובכפוף להוראות הדין החל על השימוש במידע זה.

 

מדיניות אבטחת מידע17. אנו פועלים כדי לקיים אמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים סבירים שתכליתם הגנה על המידע האישי שלך וצמצום אפשרות חשיפתו בפני גורמים לא מורשים. יחד עם זאת, אין באמצעים אלו כדי לחסום באופן מוחלט חדירות למאגר המידע המבוצעות בידי גורמים לא מורשים הפועלים בניגוד לדין.

18. בנוסף, סליקת כרטיסי האשראי של לקוחות המבצעים הזמנה באמצעות האתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה. אופרן אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר במערכות המחשוב שלה.

 

שירותים מצד שלישי19. שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו דרך הגופים האחרים כפי שצוין.

20. אופרן רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מאשר כי הנך מודע לכך שפעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.

 

קישורים לצד שלישי22. שירותים מסויימים מכילים קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי המצויים מחוץ לשליטתה של אופרן והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. אופרן מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם האתר עשוי להפנות באמצעות קישור או באמצעות אתרים המכילים קישור אל השירותים, ואנו ממליצים לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך.

 

הגנה על פרטיותם של ילדים באינטרנט23. הגנה על פרטיותם של ילדים ו/או קטינים חשובה עבורנו מאוד. אם לפי מידע שיגיע לידיעתנו גילו של משתמש הנרשם לאתר נמוך מ-18, ננקוט בצעדים על מנת לבטל את הרשמתו של המשתמש.

 

זכות עיון במידע האישי24. המידע האישי ישמר במאגר המידע הרשום של אופרן. שם המאגר כפי שנרשם אצל רשם מאגרי המידע הוא "אופרן לקוחות" ומספרו 600010292.

25. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן - "חוק הגנת הפרטיות") הנך רשאי לפנות בבקשה לעיין במידע האישי שלך במאגר. אם יימצא כי נפלה טעות במידע האישי שלך, הינך רשאי לבקש לתקן את המידע האישי או לדרוש את מחיקתו של המידע האישי שלך מהמאגר, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
פניה בבקשה לעיון במידע תימסר לנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שבמבוא או במשלוח דואר לכתובת מגדלי LYFE, בניין B, הירקון 3 בני ברק, מיקוד 5120124, ואנו נשתדל לענות לפנייתך בהקדם האפשרי, בכפוף לכל דין.

 

שינויים במדיניות הפרטיות26. אופרן שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לבחון מחדש את מדיניות פרטיות זו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן על שינויים מהותיים שנערוך במדיניות זו באמצעות השירות ו/או באמצעות הודעת דוא"ל בנוגע לשינויים כאמור.
בכל מקרה אחר, כל השינויים שייערכו במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקפם החל מהמועד הקבוע בה כ-"מועד העדכון האחרון". לכן, עליך לעיין באתר זה מעת לעת על מנת לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות וקבצי העוגיות בגרסתם העדכנית ביותר.
 

שונות27. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי אופרן אינה מחויבת לאסוף את המידע ו/או לשמור אותו במערכות המחשוב שלה והיא עושה כן על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובהתאם לצרכיה המסחריים.

28. אם יש לך שאלות, חששות או הערות בנוגע לשיטות העבודה שלנו או לגבי מדיניות פרטיות זו, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שבמבוא או במשלוח דואר לכתובת מגדלי LYFE, בניין B, הירקון 3 בני ברק, מיקוד 5120124.

29. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר או למסור לנו מידע אישי.

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, עדכונים ומבצעים מיוחדים