ביטוח CDW בהשכרת רכב לחו"ל

Main Content

ביטוח LDW - Loss Damage Waiver או CDW - Collision Damage Waiver 

כיסוי מסוג זה מכסה נזק רכוש לרכב השכור במהלך תקופת השכירות. בצפון אמריקה ביטוח זה כולל גם כיסוי במקרה של גניבת הרכב.
בכל מקרה של נזק כאמור, יתכן שייגבו מכם דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies - CDW Excess/TP Excess", גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' שלא באשמתכם.
אם הנזק נגרם באחריות צד ג', אנו ממליצים כי תעדכנו את ספק הרכב בעניין ותפעלו בהתאם להנחיותיו. במקרים מסוימים, אם תפעלו בהתאם להנחיות ספק הרכב ויתברר לספק הרכב כי הנזק נגרם שלא באשמתכם, ייתכן שדמי ההשתתפות העצמית יוחזרו לכם על ידי ספק הרכב.

שימו לב כי כיסויים ביטוחיים אלה אינם מכסים נזקים למרכב התחתון של הרכב, למצמד, לריפודים או לזגוגיות, נזקים לצמיגים או טיפול בתקרים והוצאות הנלוות לכך, דמי גרירה או עלות מפתחות חלופיים וכן נזקים שנגרמו לתכולת הרכב או לנוסעיו.

כיסויים ביטוחיים מפני גניבת הרכב עלולים לכלול החרגה למקרה שגניבת הרכב השכור התאפשרה עקב רשלנות השוכר, ובמקרה כזה עלול ספק הרכב לחייב אתכם במלוא שווי הרכב.
עלולים להיות חריגים נוספים לכיסויים הביטוחיים המוצעים על ידי ספקי הרכב, המשתנים מספק רכב אחד למשנהו. לכן אנו ממליצים לבדוק עם ספק הרכב, בעת לקיחת הרכב או לפני כן, מהם החריגים לכיסויים הביטוחיים הכלולים בהסכם שכירות הרכב.

שימו לב, תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי כל גניבה, נזק או אירוע ביטוחי אחר שייגרמו לרכב במהלך תקופת השכירות ידווחו באופן מיידי, הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, וכן כי יוצגו על ידכם מסמכים המעידים על כך. 
יש להקפיד לפעול לפי הוראות ספקי הרכב והמשטרה המקומית בכל מקרה כאמור ולשתף איתם פעולה באופן מלא. אם הכיסוי הביטוחי לרכב לא יחול עקב מעשה או מחדל של השוכרים, כגון עקב תחולת אחד החריגים לכיסוי כאמור, ספק הרכב עלול לדרוש פיצוי בגין מלוא הנזק שייגרם לו בשל כך.

תנאי עסקת שכירות הרכב אינם כוללים ביטוח רפואי ו/או ביטוח נזקי גוף או רכוש, לנהג, לכל נהג נוסף ו/או לנוסעים ברכב המושכר, לרבות כתוצאה מתאונות דרכים שעלולים להיגרם (חו"ח) תוך שימוש ברכב המושכר. לכן, עליכם לדאוג לרכישת כיסוי ביטוחי כאמור, באופן עצמאי ובהתאם לתנאי הכיסוי הביטוחי המתאימים.

אופרן מאחלת לכם נסיעה טובה ובטוחה.

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, עדכונים ומבצעים מיוחדים