ביטוח TP בהשכרת רכב לחו"ל

Main Content

ביטוח Theft Protection - TP 

ביטוח מסוג זה, המוצע בהשכרות רכב באירופה ויעדים נוספים בעולם למעט צפון אמריקה, מכסה את אחריות השוכר במקרה של גניבת הרכב או חלקים ממנו או במקרה של נזק לרכב השכור עקב ניסיון גניבת הרכב או חלקים ממנו.

במרבית המקרים והיעדים, ייגבו מכם דמי השתתפות עצמית במקרה של גניבה או נזק עקב ניסיון גניבה כאמור, בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies - TP Excess".
סכום ההשתתפות העצמית תלוי במדינה ובקבוצת הרכב ומצויין במחירוני חברות ההשכרה השונות. ההשתתפות העצמית חלה על השוכר בכל מקרה של גניבה, ללא תלות באשמה.

שימו לב, תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי כל גניבה, נזק או אירוע ביטוחי אחר שייגרמו לרכב במהלך תקופת השכירות ידווחו באופן מיידי, הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, וכן כי יוצגו על ידכם מסמכים המעידים על כך. 
יש להקפיד לפעול לפי הוראות ספקי הרכב והמשטרה המקומית בכל מקרה כאמור ולשתף איתם פעולה באופן מלא. אם הכיסוי הביטוחי לרכב לא יחול עקב מעשה או מחדל של השוכרים, כגון עקב תחולת אחד החריגים לכיסוי כאמור, ספק הרכב עלול לדרוש פיצוי בגין מלוא הנזק שייגרם לו בשל כך.

אופרן מאחלת לכם נסיעה טובה ובטוחה.

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, עדכונים ומבצעים מיוחדים